Torsdag 23. juni 2022 signerte Head Energy UP AS og Svåheia Eiendom AS en rammeavtale på 4år +1 år + 1år.

Oversiktsbilde Svåheia tatt fra Vest

Sammen vil vi jobbe med å få på plass utredninger og planer som vil være grunnlaget for utviklingen av området på Svåheia. 

En viktig del av dette arbeidet er å involvere alle partene som vil bli påvirket av utviklingen.  Dette gjelder både nærområdene, naboer, offentlige instanser og myndigheter.  Videre er det viktig at vi gjennom utviklingen av området ivaretar miljøinteresser, historiske verdier, fiske og dyreliv.

Målsetningen er å utvikle bærekraftige virksomheter og arbeidsplasser som samhandler med den aktiviteten som allerede pågår i området.

Vi ser frem til et langsiktig og godt samarbeid med en profesjonell aktør som har god kompetanse og erfaring med tilsvarende arbeider fra tidlige.