Hvordan passer et slikt system med norske interesser? Noen potensielle hindringer for norsk næringslivet deltakelse i EU samarbeid ved innføring av et slikt kategoriseringssystem

Det er i sameheng med norsk klima og miljø mål (Paris avtale)

-- Kriteria skal promotere grønne prosjekter (f. eks  fornybar energi aktiviteter)

- O & G sektører og relatert kan ikke bruke.  Men hvis tilkoblet med CCS, det ble en mulighet

-Det kan bli dyrere og vanskeligere å få lån i fossiler næringer.

- EU Taksonomi kan bli vurdert en gang til. Så andre sektører kan bli inkludert i fremtid

Bedrifter må rekke disse seks målene (se nedenfor). Det er også viktig at for å rekke et spesifikt mål, skal ikke bedrifter ødelegge, ikke heler affektere annet andre mål

Når gjelder avfall og avfallsbehandling har den EU-kommisjonen som mål å forbedre avfallsbehandling, å støtte innovasjon i resirkulering og å begrense landbruk. På dokument nedenfor (mellom sider 625 og 675) kan finnes en del spesifikk til avfall og EU taksonomi.

Annex to the platform on Sustainable Finance’s report with recommendations on technical screening criteria for the four remaining environmental objectives of the EU taxonomy