Kategoriene som søknaden ble vurdert mot

Søknaden vår ble sendt i slutten februar 2022. Gjennom prosjektets evaluering oppnådde vi beste karakterer for denne type søknad, 15 Poeng, som er maks poengsum og omtales som UTMERKET!

Vårt konsortium har 11 partnere fra forskjellige land som Spania, Tyskland, Belgia, Nederland, Slovenia og Finland. Konsortiumet er tverrfaglig sammensatt og partnere kommer fra forskningsinstitutter, universiteter, industri og andre intresenter.

CARBIOW skal bli koordinert av vår kollega, forsker Ali Heyadati fra Fundacion Tecnalia Research and Innovation i Spania. Tecnalia har bred erfaring på dette temaet og har også andre EU-prosjekter pågående. Prosjektet er totalt tildelt i overkant av 4.8 M EUR( 48 mill NOK). Prosjektet skal være ferdig i  løpet av 42 måneder.

Det primære prosjektmålet er å etablere en effektiv og skalerbar prosess for å omforme bioavfall og annet organisk avfall  til biodrivstoff.  Biodrivstoffet skal kunne brukes til både maritim virksomhet (skip) og som drivstoff for fly. Det er også forventet at våre resultater kan brukes for å dekarbonisere sementindustrien via innovative teknikker for å fange CO2.

Svåheia Eiendom AS er en av partnerne i dette prosjektet og vi skal lede arbeidspakke nummer 7 – «Exploitation and business plan». Vi planlegger å gjennomføre mulighetsstudier for avfallshåndtering gjennom denne prosessen, samt utforske potensiell arealbruk for å etablere testfasiliteter i neste fase. Vi skal også identifisere potensielle muligheter for synergier mot fornybar energiproduksjon for elektrolyse og biodrivstoff. Vi skal nå se på dette på et overordnet nivå med fokus på håndtering, lagring og distribusjon.

 

For mer detaljer, kontakt oss:

Svåheia Eiendom AS eiendom@svaaheia.no 

Arild Refsland ar@dim.no  eller Edesio Miranda-Barbosa emb@eigersund.kommune.no