Bilde illustrerer satsingsområdene til PED PT
Illustrasjon av DUT som visualiserer satsingsområdet PED

Hva er DUT?The Driving Urban Transitions (DUT) Partnership” er et samarbeidende forsknings- og innovasjonsprogram som tar for seg urbane bærekraftsutfordringer og fokuserer på å utvikle systemer som gir urbane aktører mulighet til å bli aktive bærekrafts-akseleratorer. Partnerskapet består av mer enn 60 organisasjoner fra 28 forskjellige land og er aktivt støttet av EU kommisjonen. Gjennom forskning, innovasjon og strategisk samarbeid med urbane interessenter skal DUT konvertere globale omstillingsstrategier om til lokale tiltak.

DUT partnerskapet er forankret til verdier og mål fastsatt av European New Deal og FNs Bærekraftsmål og støtter prosjekter på tvers av tre satsingsområder, alle med delt hensikt om å mobilisere urbane ressurser for å oppnå bærekraftsmål. De tre satsingsområdene til DUT er [1] ‘Circular Urban Economies’ (CUE), som skal gjøre urbane områder mer ressurseffektive, [2] ‘Positive Energy Districts’ (PED), som skal gjøre urbane områder mer energieffektive og energifleksible, og [3] ’15-minute City’ (15mC), som skal forbedre urban tilgjengelighet gjennom innovativ nytenkning av urbane tjenester. Vårt nye DUT prosjekt, COPPER, har blitt innvilget under satsingsområdet PED.

Vi fikk nyheten om COPPER prosjektets godkjennelse nå i juli, og hele konsortiet er begeistret over muligheten til å jobbe sammen på dette viktige satsingsområdet. Vårt team på Svåheia skal samarbeide med dyktige eksperter fra universitetene Radboud og HAN i Nederland, Aalborg Universitet og EBO Consult i Danmark, University Institute of Lisboa i Portugal, og Ruralis og Eigersund Næring og Havn her i Norge. COPPER er delfinansiert av EU kommisjonen og Norsk Forskningsråd, og det 36 måneders lange prosjektløpet er forventet å starte i januar 2024. Med en forskningsorientert tilnærming og aktivt samarbeid med lokalsamfunn i Norge, Danmark, Nederland og Portugal skal vi sammen produsere ny relevant kunnskap og tilby løsninger for menneskesentrert utvikling av urbane energiprosjekter. 

Gjennom COPPER-prosjektet har vi som mål å gi innbyggere større tilgang til energiinformasjon, utvikle løsninger for balansering av energimarkedet, og forbedre prosessene for strategisk og integrert energiplanlegging.