Vi organiserte konferansen Egersund Reimagined sammen med våre lokale partnere i Egersund, den kommunale næringsorganisasjonen Eigersund Næring & Havn FK (ENH) og Energy Innovation AS. Formålet med konferansen er å skape en lokal plattform der vi kan vise frem pågående EU-finansierte FoU-prosjekter og presentere mulighetene som eksisterer ved å være aktiv innenfor de europeiske virkemiddelapparatene. Årets konferanse ble avholdt torsdag 31. august på Egersund Energy Hub, og deltakerne besto blant annet av Eigersunds ordfører, Odd Stangeland, representanter fra både offentlig og privat sektor, samt akademikere fra både regionale og nasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner.

The picture shows Edesio Miranda-Barbosa, the Chief Technology Officer of Svåheia Eiendom. He is giving a presentation in front of an audience at the Egersund Reimagined conference
Edesio Miranda-Barbosa presenterte CARBIOW-prosjektet til et engasjert publikum

Av de åtte EU-finansierte prosjektene som nå er aktive i Egersundområdet, så ble syv av dem presentert da Egersund Reimagined gikk av stabelen. Konferansen tok utgangspunkt i et strukturert program som formidlet hvert prosjekt sine forskningsmål, pågående aktiviteter og relevante resultater, etterfulgt av dialog med publikum i form av Q&A-runder (Questions & Answers) som utforsket potensielle lokale og regionale følger av hvert prosjekt. Selv om de fleste av disse prosjektene fremdeles er i de tidlige utviklingsfaser, så har hver en og enkelt av dem allerede hatt en enorm innvirkning på det lokale FoU-miljøet. De syv prosjektene som ble presentert representerer mer enn 30 millioner kroner i EU-finansiering. Denne summen er øremerket lokale prosjektpartneres aktiviteter og bidrar dermed direkte til utviklingen av Egersunds voksende innovasjonsmiljø.

The picture shows Roger Larsen, the Communication and Marketing advisor to Svåheia Eiendom, participating from the audience section during the Egersund Reimagined conference
Det var aktiv deltakelse fra publikum gjennom hele konferansen. Her ser man Roger Larsen, kommunikasjon- og markedsrådgiver i SEAS, gi innspill under COPPER-presentasjon.

Under konferansen så var vi i Svåheia Eiendom representert av vår egen teknologisjef, Edesio Miranda-Barbosa. Han ga deltakerne en engasjerende innføring i EU-prosjektene som vi jobber med og presenterte noen oppdateringer om vår status og organisasjonens utvikling. Vi er glade for å kunne meddele at CARBIOW-prosjektet, hvor organisk avfall skal omgjøres til karbonnegativt biodrivstoff, beveger seg stødig fremover. I løpet av sommeren så ansatte vi flere nye medarbeidere som kommer til å aktivt delta i dette prosjektet, og vi har gjort gode fremskritt i kartleggingen av tilgjengelig organisk avfall. I dag så arbeider vi aktivt med gjennomgang av faglig relevant litteratur for å få en komplett oversikt av prosjektrelevant kunnskap og teknologi, også jobber vi med utviklingen av en dyptgående markedsanalyse. Dette er prioritert for å sikre et solid kunnskapsgrunnlag i utviklingen av strategier for kommersialisering og markedsutvikling. Vi fikk også muligheten til å dele nyheter om vårt nye prosjekt i DUT Partnerskapet, COPPER, der vi skal bidra til utviklingen av bærekraftige energiløsninger i samarbeid med urbane interessenter. 

The photo shows a group picture including everyone who participated in the Egersund Reimagined conference
Vi er veldig fornøyd med at så mange engasjerte mennesker deltok på konferansen

Tre andre organisasjoner presenterte sine pågående EU-prosjekter under Egersund Reimagined, og Edesio Miranda-Barbosa delte scenen med representanter fra ENH, Energy Innovation og Dalane Energi. Dette er de syv EU-prosjektene som ble presentert under konferansen:

  • Robinson, H2020-prosjekt: Dekarbonisering av Eigerøy gjennom utvikling av effektive energistyringssystemer (EMS). Presentert av ENH og Dalane Energi
  • RIPEET, H2020-prosjekt: Forståelse av energiomstillingsprosesser fra et lokalt perspektiv. Presentert av ENH
  • Data for All, Interreg-prosjekt: Digitalisering på tvers av sektorer for å forbedre effektivitet og bærekraft. Presentert av ENH
  • REDII Ports, Interreg-prosjekt: Utvikling av fornybar energi og smart implementering i havner langs Nordsjøen. Presentert av ENH
  • T-Shore, Erasmus-prosjekt: Utvikling og gjennomføring av opplæringsprogrammer med fokus på vindteknologi. Presentert av Energy Innovation
  • CARBIOW, Horisont Europa-prosjekt: Fra organisk avfall til karbonnegativt biodrivstoff. Presentert av Svåheia Eiendom
  • COPPER, DUT-prosjekt: Utvikling av positive energidistrikter. Presentert av Svåheia Eiendom og ENH

EU’s virkemiddelapparater for forskning og utvikling representerer noen av de mest effektive og innovative utviklingsinitiativene i verden og tilbyr finansiering så vel som tilgang til viktige immaterielle ressurser, slik som kunnskap og samarbeidsplattformer. Vi i Svåheia Eiendom er krye over egen deltakelse i disse EU-finansierte prosjektene, og har som mål å bringe nye muligheter til Egersund og Dalane-regionen gjennom utvikling av ny kunnskap og teknologi. Det er dette målet som inspirerte oss til å organisere konferansen Egersund Reimagined. Basert på vår egen erfaring og tilbakemelding fra deltakerne så ser det ut til at denne konferansen vil kunne bli den første av mange.