Deltagelse på konferansen I Lindkjøping i oktober 2022. Edesio Miranda-Barbosa
Lindkjøping, oktober 2022. Edesio Miranda-Barbosa


Dette var en god mulighet til å møte og utveksle erfaringer med kolleger fra universiteter, industri og offentlig sektor i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island. Det var overraskende å se hvor internasjonal representasjon vi har rundt dette temaet. Det var mange deltakere fra land utenfor Norden.

Edesio Miranda-Barbosa fikk også muligheten til å besøke biogasslaboratoriet ved Linköpings universitet hvor de utvikler interessante industriprosjekter i samarbeid med Skandinavisk biogass. 

Gjennom denne konferansen har vi i SEAS fått muligheten til å presentere vårt Horisont Europa-prosjekt CARBIOW- Carbon Negative Biofuels from Organic Waste, som starter nå i oktober 2022. Det fremkommer stor interesse for å følge dette prosjektet og delta i andre nye prosjekter på Svåheia.

Takk til de svenske arrangørene for svært interessante diskusjoner og motiverende miljø.