Bilde viser landskapet rundt Svåheia med høydetopper og vindmøller i bakgrunnen, og logoene til Svåheia Eiendom og Universitetet i Agder. På bunnen av bilde vises en engelsk tekst som leser:

Signeringen av den femårige samarbeidsavtalen med Universitetet i Agder er et resultat av en lengre dialog som vi har hatt med den prestisjefylte institusjonen. Dialogen ble formelt startet allerede i mars tidligere i år, og siden den gang så har vi holdt jevnlig kontakt og sammen arbeidet for å utforme en avtale som vil gagne begge parter i årene som kommer. UiA har en lang historie for å inkludere offentlige og private aktører i sitt arbeid og samfunnsmandat, og vi er svært begeistret over å ha blitt akseptert som samarbeidspartner med universitetets Handelshøyskole og Fakultetet for teknologi og realfag.

Hvorfor har vi lagd denne samarbeidsavtalen? Universitetet i Agder er en ressursfull og kompetent institusjon som leder flere viktige satsingsområder som grenser over til våre egne. UiA har en ledende rolle innen utdannelse og disseminering av ny kunnskap, grenseskyvende forskning og utvikling, og innehar en nøkkelposisjon i flere akademiske og næringslivsrettede nettverk og samskapningsarenaer. Fakultetet for teknologi og realfag har bygget opp en unik spesialkompetanse innen natur- og ingeniørvitenskap, og Handelshøgskolen er internasjonalt anerkjent for deres moderne og markedsrelevante utdannelse og forskning.

Med denne nye samarbeidsavtalen så får vi dermed tilgang på flere attraktive ressurser, som blant annet inkluderer unike forskningsenheter med særegen relevans for våre aktiviteter, rådgivning fra høykompetente vitenskapelige ansatte, og adgang til interessante nettverk og faggrupper. Dette vil tillate oss å videre utvikle næringsparken vår i en innovativ og bærekraftig retning, så vel som å bygge nye relasjoner med likesinnede aktører i både offentlig og privat sektor. I tillegg så åpner avtalen for kompetansedeling gjennom tilrettelagte utviklingsprogram, samarbeid med studenter gjennom utplassering og oppgaveskriving, og legger direkte til rette for felles utvikling av nye prosjekter. 

Vårt nye samarbeid med Universitetet i Agder kommer på et gunstig tidspunkt. Vi arbeider nå aktivt med flere aktiviteter knyttet til utviklingen av Svåheia Næringspark, og organisasjonen vår spiller en sentral rolle i flere europeiske forsknings- og innovasjonsprosjekter. Ved å kombinere vår satsing på sirkulære verdikjeder og bærekraftige energiteknologier med UiAs akademiske kompetanse og faglige nettverk, så legges det til rette for at det vil komme mange spennende muligheter for begge parter over de neste årene. Vi gleder oss!