I 2022 startet vi anskaffelsesprosedyrene og la ut anbud for å installere nye solcellepaneler på Svåheia. Som følge av vår forpliktelse til kvalitet, både for produkt så vel som leverandører og samarbeidspartnere, så har dette vært en tidkrevende prosess. 

Etter å ha tatt flere nøye vurderinger til betraktning valgte vi å anskaffe tjenestene til Vela Solaris, som har vært en viktig støttespiller gjennom planleggingsprosessen. Dette valget fremsto som åpenbart da vi ble introdusert til deres dyktige rådgivere og den unike programvaren Polysun, som tillater brukeren å simulere overveide alternativ. Dette har vært svært gunstig i vårt tilfelle hvor vi nå har hatt muligheten til å skreddersy solcelleløsninger til våre egne behov.

Digital fremstilling som visualiserer hvordan ferdig installerte solceller på det nye bygget vil se ut
3D visualisering av de nye solcellene utviklet i planleggingsprosessen. 3D bilde ble fremstilt av Vela Solaris i 2022.


Vi valgte å installere de planlagte solcellepanelene på taket av den nye bygningen på Svåheia. Konstruksjonen av dette bygget startet tidligere i år og strukturen så vel som de aller fleste fasiliteter ble ferdigstilt rett før påske. 

Entreprenører fra Oneco Elektro AS startet installasjonsprosessen 27 mars. Muligheten til å se denne prosessen utvikle seg fra planleggingsmøter og digitale simuleringer til faktisk installasjon anses av oss i SEAS til å være en viktig milepæl ettersom at det markerer et viktig steg i vårt oppdrag å drifte og videre utvikle en fremtidsrettet næringspark.

Picture shows the partial installation of the solar panels
Grunnstrukturen for de nye solcellepanelene ble installert uken før påske 2023. Installasjonen ble utført av Oneco Elektro AS.


Installasjonen av de nye solcellepanelene ble ferdigstilt akkurat i tide for påskeferien og 4 mars kom beskjeden om at vi nå generer egen elektrisitet fra solkraft her på Svåheia. Installasjonen som nå pryder det nye taket består av monokrystallinske solcellepaneler levert av Jolywood Solar Technology. Dette systemet dekker et område på 163.4 m2 og har en kapasitet på 34.04 kWp.

Det er estimert at de nye solcellepanelene vil produsere 27,710 kWh med elektrisitet årlig og at majoriteten av denne produksjonen vil finne sted i tidsrommet fra april til august. Allerede første dag i drift produserte vi 68.30 kWh og per dags dato, 11 april klokken 1430, så har vi produsert totalt 641 kWh. 

Bilde viser ferdig installerte solceller på taket til vårt nye bygg
De nye solcellepanelene ble ferdig installert akkurat tidsnok til påskeferien. Dette systemet startet produksjonen av solgenerert elektrisitet 4 april.