Ilustrasjonsbilde for BIP Europe
Illustrasjonsbilde for BIP Europe


BIP ble opprettet av EU-kommisjonen, som et industrielt partnerskap der beslutningstakere, industri og andre interessenter samarbeider med målsetning om å støtte oppnåelsen av målet om en årlig produksjon og bruk av bærekraftig biometan innen 2030 på 35 milliarder kubikkmeter årlig. Målsetningen er videre å skape forutsetninger for en ytterligere opptrapping av potensialet mot 2050.  Flere detaljer finner du her Hjem - BIP Europe (bip-europe.eu)

SEAS vil være involvert i arbeidsgruppe 5 - forskning, utvikling og innovasjons behov.

Arbeidsgruppen 5 skal identifisere pågående innovasjonsarbeid innen biometanproduksjonsteknologi, råstoffinnsamling, nettilknytning og sluttbruk. Videre skal man arbeide med hva som skal til for at innovasjonen kan kommersialiseres. 

Målsettning: 

  • Identifisering av innovative teknologier og operasjoner for:
  • Identifisering av barrierer for kommersialisering av ovennevnte innovative teknologier og operasjoner.  Videre beskrive nødvendige studier, eksperimenter, piloter og demonstrasjonsprosjekter for å håndtere disse barrierene.

SEAS er partner i Horisont Europa-prosjektet CARBIOW, og erfaringene fra dette prosjektet vil være nyttige for arbeidet på BIP Europe.