Årets IREC konferanse ble avholdt i Spania og gikk av stabelen 20-24 februar. Svåheia Eiendom AS var representert av Teknologisjef Edesio Miranda-Barbosa og han hadde gleden av å delta på et spennende program som omfattet hele spekteret av fornybare energiløsninger.

SPIREC 2023 var nærmest overfullt av muligheter for å lære, dele informasjon, og knytte nye nettverk på tvers av en global industri preget av rask og omfattende utvikling. Av spesiell verdi til SEAS var presentasjonen gitt av WBA (World Bioenergy Association) som omhandlet den viktige rollen som bioenergi spiller i Spania og globalt. Denne presentasjonen la grunnlaget for en etterfølgende sosial arena hvor Edesio hadde muligheten til å dele informasjon om det pågående Horisont Europa prosjektet, CARBIOW, så vel som å knytte mange kontakter som vil være svært verdifulle i tiden som kommer. 

Høydepunktene fra årets konferanse var mange og inkluderer også innspill som omfatter den kritiske rollen som marine energiløsninger vil spille i den bærekraftige overgangen, så vel som en spennende lærdom om viktigheten av å inkludere påvirkede interessenter, hvor vindparken i Navarro regionen i Spania ble fremstilt som en case-studie på interessentinvolvering og konflikthåndtering. Fremstillingen av disse temaene, samt de påfølgende diskusjonene med andre konferansedeltakere, byr på verdifull innsikt om hvordan SEAS kan videre utvikle Svåheia og vokse sammen med de mange individer, grupper, samfunn og organisasjoner i Dalane-regionen. 

Visualisering av interessentnettverk ved SPIREC 2023 - TSC

I tillegg til å være en lærerik og inspirerende sammenkomst, skapte SPIREC 2023 også fantastiske muligheter for å utvide nettverk og skape nye partnerskap, som blir illustrert i den vedlagte visualiseringen laget av TSC (The Stakeholder Company). 

Ved konferansens slutt fikk Edesio og de andre konferansedeltakerne muligheten til å besøke Valdemingómez Teknologipark, som er et urbant avfallshåndteringssenter og produserer biogass for det spanske markedet. 

Vi i SEAS setter stor pris på muligheten til å lære, dele og knytte kontakter, og ønsker å uttrykke vår takknemlighet til REN21, de spanske myndigheter, og konferansedeltakerne, som alle var med på å gjøre SPIREC 2023 til en stor suksess.