Bilde av Svåheia med utsikt mot havet
Dronefoto som viser industriparken på Svåheia

SEAS eier og forvalter eiendommer på Svåheia i Eigersund kommune, sør i Rogaland. Svåheia er i dag et veletablert industriområde med vindmøller, deponi og et håndteringsområde for kommunal renovasjon. Næringsparken har stort potensial for nye virksomheter og vårt primære formål er å tilrettelegge for etablering av nye bærekraftige bedrifter og være pådriver for forretningsutvikling innen avfallsbehandling, avfall-til-energi, fornybar energi og CCUS. 

Dronebilde som viser området vi disponerer på Svåheia
Dronefoto som viser industriparken på Svåheia

Fokuset vårt på bærekraft, fornybar energi, sirkulære verdikjeder og karbonnegative løsninger er kjerneprinsipper når vi ser til fremtiden. Vår visjon for 2030 er å sysselsette 130 mennesker på Svåheia og at vi på veien frem skal være en aktiv bidragsyter til det grønne skiftet. Det er denne visjonen som ledet til vårt samarbeid med EU og Horisont Europa-prosjektet CARBIOW (Carbon Negative Biofuels from Organic Waste). Hovedmålet med dette prosjektet er å etablere en effektiv og skalerbar karbonnegativ prosess for å konvertere organiske masser fra avfall til biodrivstoff for maritim og luftfartssektor. 

Dronebilde som viser Svåheia ovenfra
Dronefoto som viser industriparken på Svåheia

Behovet for å utvide rådgiverteamet vårt er primært knyttet til CARBIOW prosjektet, men aktuelle kandidater vil også være involvert i andre prosjekter og bidra til utviklingen av næringsparken. Vi ønsker å ansette rådgivere med kompetanse på følgende områder:

Rådgiver Bærekraftig Avfall-til-Energi

Som rådgiver innen faget Avfall-til-Energi så vil du være involvert i planleggingen og etableringen av en installasjon her på Svåheia, og delta i hele prosessen fra avfall til energi. Vi ønsker at den aktuelle kandidaten kan bidra med å identifisere anleggsstørrelser og sikkerhetskrav for logistikk og lagring av biomasse, torrefiseringsprosessen, oksygenkonvertering og syntesegassproduksjon. Følgende identifisering av sikkerhetskrav vil det være nødvendig med sikkerhetsvurderinger for prosess, lagring og distribusjon, med særlig fokus på området vårt og teknologien som foreløpig blir utviklet av partnerne våre i CARBIOW-prosjektet. Videre så ønsker vi at du kan bistå i utviklingen av en godkjent løsning for avfallskonvertering med negative CO2-utslipp, med utgangspunkt i termokjemisk konvertering av biomasse til drivstoff med integrert CCUS-løsning. Like viktig som konverteringsprosessen er hva man skal konvertere, derfor vil du også være involvert i å optimalisere en homogenisert blanding av tilgjengelige organiske masser, slik at prosessen er så effektiv som mulig.

Rådgiver Statistikk & Analyse

Som rådgiver innen faget Statistikk & Analyse så vil du spille en viktig rolle som går på tvers av organisasjonen vår og legge mange av grunnsteinene som CARBIOW-prosjektet og andre aktiviteter skal bygges på. Vi ønsker at du som rådgiver skal bistå med utarbeidelse og implementering av metoder for innhenting, analyse og presentasjon av informasjon. Videre vil du få ansvar for utarbeidelse av statistikk og analyse relevant til aktivitetene på Svåheia og være en viktig støttespiller for alle ansatte i SEAS. I CARBIOW-prosjektet så vil du direkte bistå med identifisering og kartlegging av organisk avfall, gjennomføre relevante analyser og gjøre denne informasjonen forståelig for beslutningstakere så vel som interessenter. I nåværende fase så fokuserer vi på organisk avfall som er tilgjengelig i Sør-Norge. Vi har også ambisjoner om å bli en sentral aktør i CO2 markedet og ønsker at du skal bistå i utviklingen av et CCUS-veikart med fokus på Sør-Norge.

Rådgiver Bærekraftig Forretningsutvikling

Som rådgiver innen faget Forretningsutvikling så vil du bistå oss med de mange kommersielle aspektene som er knyttet til aktivitetene på Svåheia. Vi gjennomfører et kontinuerlig arbeid med utvikling av næringsparken og samarbeider med aktører på tvers av Sør-Vest regionen og former stadig flere kontakter utenfor Norge. Du vil videreføre dette arbeidet og vi ønsker derfor at du er like komfortabel med å etablere mellommenneskelige relasjoner som du er med å utføre markedsanalyser og lage strategier. Vi har svært ambisiøse planer for Svåheia og du som rådgiver vil bidra med å knytte våre tekniske løsninger sammen med markedet. Som rådgiver hos oss vil du være involvert i hele verdikjeden fra nettverksbygging og innkjøp til utforming av kommersialiseringsstrategier og salg. Spesifikt til CARBIOW-prosjektet så vil du bidra til kartlegging av tilgjengelig organisk avfall i Sør-Norge, utarbeide samarbeidsavtaler med kommuner og andre relevante aktører om bruk av organisk avfall, og undersøke hvordan prosjektet kan lede til parallell verdiskapning og nye arbeidsplasser på Svåheia. Vi har også ambisjoner om å bli en sentral aktør i CO2-markedet og ønsker at du skal bistå i utviklingen av et CCUS-veikart med fokus på Sør-Norge. 

Hvem ser vi etter? I SEAS vet vi at kvalifikasjoner er relative og at akademisk kompetanse kan være like verdifullt som opparbeidet erfaring, derfor oppfordrer vi alle som mener seg kvalifiserte til å søke. Store deler av arbeidet vårt faller innenfor eller har likhetstrekk med industriell forskning og vi benytter oss av akademiske tilnærminger i arbeidet vårt. Derfor er det ønskelig at du har høyere utdanning på masternivå innen et relevant fagfelt. Særskilt relevant erfaring verdsettes og det er positivt om du tidligere har deltatt i EU-prosjekter, men det viktigste for oss er at du besitter og bidrar med riktig kompetanse og at vi evner å dra Svåheia i samme retning. Aktivitetene våre er mangfoldige og strekker over regionale og nasjonale grenser, med nøkkelpartnere i Norge og rundt om i Europa, så det er viktig at du behersker både norsk og engelsk.

Hva kan vi tilby? Vi befinner oss i smørøyet av en attraktiv region preget av sterk vekst og er omringet av mange spennende utviklinger. Per dags dato så er det seks aktive EU-prosjekter i Egersund-området og vi arbeider på tvers av sektorer og regioner for å utvikle et omfattende nettverk og aktivt kompetansemiljø som du kan ta del i. Vi tilbyr konkurransedyktige arbeidsvilkår med hybridpensjon og lønn etter avtale, så vel som muligheten til å delta i det omtalte CARBIOW-prosjektet, som fikk perfekt score av EU kommisjonens faglige utvalg og inkluderer samarbeidspartnere på tvers av det europeiske kontinentet. Du som rådgiver vil få detaljert innføring i alle aktiviteter og prosjekter på Svåheia og opplæringen kvalitetssikres av doktoringeniør Edesio Miranda-Barbosa, som er Teknologisjef i SEAS og ekspertevaluator innen CCUS for Norsk Forskningsråd, European Innovation Fund og Horisont Europa. Daglig Leder Arild Refsland garanterer et arbeidsmiljø hvor du blir hørt og sett fra dag én og at du får muligheten til å aktivt bidra i et av Europas mest spennende energiprosjekter.

Skal du søke? Registrer søknaden via LinkedIn innen 1. juni og send en kort søknad og aktuelle vedlegg til roger.larsen@svaaheia.no. Fortell oss om bakgrunnen din, kvalifikasjoner, og hvorfor du ønsker å bli med på laget vårt. 

Dersom du lurer på noe eller ønsker å lære mer om SEAS og stillingene så kan du kontakte Arild Refsland (ar@svaaheia.no) eller Edesio Miranda-Barbosa (emb@svaaheia.no).