Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Svåheia, et næringsområde i utvikling

Svåheia Eiendom AS (SEAS) er nå medlem av BIP Europe

Som en del av vårt bidrag til å omgjøre avfall til energi er nå SEAS tatt opp som medlem i BIP Europe (Biomethane Industrial Partnership)

Ilustrasjonsbilde for BIP Europe
Ilustrasjonsbilde for BIP Europe
Illustrasjonsbilde for BIP Europe


BIP ble opprettet av EU-kommisjonen, som et industrielt partnerskap der beslutningstakere, industri og andre interessenter samarbeider med målsetning om å støtte oppnåelsen av målet om en årlig produksjon og bruk av bærekraftig biometan innen 2030 på 35 milliarder kubikkmeter årlig. Målsetningen er videre å skape forutsetninger for en ytterligere opptrapping av potensialet mot 2050.  Flere detaljer finner du her Hjem - BIP Europe (bip-europe.eu)

SEAS vil være involvert i arbeidsgruppe 5 - forskning, utvikling og innovasjons behov.

Arbeidsgruppen 5 skal identifisere pågående innovasjonsarbeid innen biometanproduksjonsteknologi, råstoffinnsamling, nettilknytning og sluttbruk. Videre skal man arbeide med hva som skal til for at innovasjonen kan kommersialiseres. 

Målsettning: 

 • Identifisering av innovative teknologier og operasjoner for:
 • Identifisering av barrierer for kommersialisering av ovennevnte innovative teknologier og operasjoner.  Videre beskrive nødvendige studier, eksperimenter, piloter og demonstrasjonsprosjekter for å håndtere disse barrierene.

SEAS er partner i Horisont Europa-prosjektet CARBIOW, og erfaringene fra dette prosjektet vil være nyttige for arbeidet på BIP Europe.

Arild Alternativ

Arild Refsland

Daglig Leder

Svåheia er i dag et veletablert industriområde med deponi og håndteringsområde for den kommunale renovasjonen.  Resten av området har stort potensiale for nye virksomheter som vil etablere eller utvikle bærekraftige virksomheter, som en del av den sirkulære økonomien.

Vi har ledige arealer som kan tilpasses virksomhetene som etablerer seg sammen med oss

I I

Nordisk biogasskonferanse i Linköping

4.-6. september 2022 deltok SEAS (Svåheia Eiendom AS) på nordisk biogasskonferanse i Linköping, Sverige https://nordicbiogasconference.com/

Deltagelse på konferansen I Lindkjøping i oktober 2022. Edesio Miranda-Barbosa
Deltagelse på konferansen I Lindkjøping i oktober 2022. Edesio Miranda-Barbosa
Lindkjøping, oktober 2022. Edesio Miranda-Barbosa


Dette var en god mulighet til å møte og utveksle erfaringer med kolleger fra universiteter, industri og offentlig sektor i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island. Det var overraskende å se hvor internasjonal representasjon vi har rundt dette temaet. Det var mange deltakere fra land utenfor Norden.

Edesio Miranda-Barbosa fikk også muligheten til å besøke biogasslaboratoriet ved Linköpings universitet hvor de utvikler interessante industriprosjekter i samarbeid med Skandinavisk biogass. 

Gjennom denne konferansen har vi i SEAS fått muligheten til å presentere vårt Horisont Europa-prosjekt CARBIOW- Carbon Negative Biofuels from Organic Waste, som starter nå i oktober 2022. Det fremkommer stor interesse for å følge dette prosjektet og delta i andre nye prosjekter på Svåheia.

Takk til de svenske arrangørene for svært interessante diskusjoner og motiverende miljø. 

Edesio høyoppløselig

Edesio Miranda-Barbosa

Et spennende område for å bidra til den Sirkulære økonomien og utvikle bærekraftige løsninger

I I

Svåheia Eiendom AS

Et selskap med vilje og evne

Logo uten navn

Forretningside

 • Selskapet skal eie, forvalte og utvikle eiendommer på Svåheia i Eigersund på vegne av eierkommunene.
 • Selskapet kan også delta på eiersiden i selskaper som etableres med aktivitet på eiendommen.
 • Selskapet skal være en katalysator for samarbeid mellom aktører.
 • Selskapet skal være en aktiv bidragsyter til å ivareta bærekraftsmål i regionen.

Ambisjoner

 • Utnytte eksisterende områder på 1300 mål på Svåheia
  • Regulert for næringsutvikling i løpet av 2024
  • Full drift i næringsparken i løpet av 2030
 • Få tilgang til og utvikle tilstøtende områder
  • Regulert for næringsutvikling i løpet 2035
  • Full drift i tilstøtende områder i løpet av 2040

FNs bærekraftsmål

Bærekraft.pngOmråde skal utvikles og opereres etter følgende bærekraftsmål

 • Nr.  8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Nr.  9 Innovasjon og infrastruktur
 • Nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Nr. 13 Stoppe klimaendringene
 • Nr. 17 Samarbeid for å nå målene

Fokus vil derfor være

 • Prioritere virksomheter som vil bidra å oppfylle FNs bærekraftsmål
 • Prioritere virksomheter som bidrar til økt sirkulær økonomi - utnytter naturressurser og produkter effektivt og langvarig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt
 • Støtte opp om Taksonomi – fokus på næringer som utfyller hverandre
 • På sikt være bistå virksomheter med å utnytte muligheter i EU-systemet, med spesiell fokus på bærekraft – finansiering, innovasjon og forskningsmidler

Vi skal sikre ønsket utvikling ved å:

 • Selskapet skal eie, forvalte og utvikle eiendommer i Svaaheia i Eigersund på vegne av eierkommunene.
 • Selskapet kan også delta på eiersiden i selskaper som etableres med aktivitet på eiendommen.
 • Selskapet skal være en katalysator for samarbeid mellom aktører.
 • Selskapet skal være en aktiv bidragsyter til å ivareta bærekraftsmål i regionen.

CARBIOW - Horisont Europa prosjekt

Det er med glede at Svåheia Eiendom AS (SEAS) nå kan informere om at vi har lykkes med å få EU midler til vårt prosjekt for bruk av biomasse til produksjon av biodrivstoff.  20.mai 2022  fikk vi meldingen om at CARBIOW (Carbon Negative Biofuels fom Organic Waste) er godkjent som et nytt EU forsknings- og innovasjonsprosjekt. Horisont Europa programmet gir 100% finansiering for hele prosjektet, inkludert våre aktiviteter.

Horizon
Kategoriene som søknaden ble vurdert mot

Søknaden vår ble sendt i slutten februar 2022. Gjennom prosjektets evaluering oppnådde vi beste karakterer for denne type søknad, 15 Poeng, som er maks poengsum og omtales som UTMERKET!

Vårt konsortium har 11 partnere fra forskjellige land som Spania, Tyskland, Belgia, Nederland, Slovenia og Finland. Konsortiumet er tverrfaglig sammensatt og partnere kommer fra forskningsinstitutter, universiteter, industri og andre intresenter.

CARBIOW skal bli koordinert av vår kollega, forsker Ali Heyadati fra Fundacion Tecnalia Research and Innovation i Spania. Tecnalia har bred erfaring på dette temaet og har også andre EU-prosjekter pågående. Prosjektet er totalt tildelt i overkant av 4.8 M EUR( 48 mill NOK). Prosjektet skal være ferdig i  løpet av 42 måneder.

Det primære prosjektmålet er å etablere en effektiv og skalerbar prosess for å omforme bioavfall og annet organisk avfall  til biodrivstoff.  Biodrivstoffet skal kunne brukes til både maritim virksomhet (skip) og som drivstoff for fly. Det er også forventet at våre resultater kan brukes for å dekarbonisere sementindustrien via innovative teknikker for å fange CO2.

Svåheia Eiendom AS er en av partnerne i dette prosjektet og vi skal lede arbeidspakke nummer 7 – «Exploitation and business plan». Vi planlegger å gjennomføre mulighetsstudier for avfallshåndtering gjennom denne prosessen, samt utforske potensiell arealbruk for å etablere testfasiliteter i neste fase. Vi skal også identifisere potensielle muligheter for synergier mot fornybar energiproduksjon for elektrolyse og biodrivstoff. Vi skal nå se på dette på et overordnet nivå med fokus på håndtering, lagring og distribusjon.

 

For mer detaljer, kontakt oss:

Svåheia Eiendom AS eiendom@svaaheia.no 

Arild Refsland ar@dim.no  eller Edesio Miranda-Barbosa emb@eigersund.kommune.no

Området

Svåheia ligger sentralt på Sør-Vest landet med korte avstander til hele Nordsjøbassenget

Dalene Miljøverk Plata og biler
InkedNordsjøen_LI[1]

Området ligger lokalisert midt mellom Egersund sentrum og Hauge i Dalane langs FV44.  Har god tilgang til havnefasiliteter i Egerund havn og vei med forbindelse til E39

 

Meld din interesse

Svåheia Eiendom AS

Vi vil ta kontakt med deg så snart vi har anledning.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
Svaaheia eiendom